Podsumowanie roku 2023

W 609. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na chłod­no pod­su­mo­wać wszyst­kie waż­ne kin­go­we wyda­rze­nia mają­ce miej­sce w zeszłym roku.

 • 0:02:54 – Książ­ka „Hol­ly” (osob­ny pod­cast)
 • 0:22:22 – Książ­ka „Ste­phen King. Kom­plet­ny prze­wod­nik po życiu, twór­czo­ści i inspi­ra­cjach” (osob­ny pod­cast)
 • 0:33:17 – Fala wzno­wień, róż­ne linie wydaw­ni­cze, edy­cje tzw. „limi­to­wa­ne”
 • 0:41:50 – Audio­bo­oki Kin­ga, brak opu­bli­ko­wa­nych opo­wia­dań, ale zapo­wie­dzia­ny nowy zbiór, pre­mie­ro­we opo­wia­da­nia Joego Hilla
 • 0:45:49 – Film „Dzie­ci kuku­ry­dzy” (osob­ny pod­cast)
 • 0:47:07 – Film „Boogey­man” (osob­ny pod­cast)
 • 0:49:13 – Film „Smę­tarz dla zwie­rza­ków. Począt­ki” (osob­ny pod­cast)
 • 0:55:03 – Film „Ska­za­ni na Shaw­shank” ponow­nie w kinach
 • 0:57:02 – Film „Sprze­daw­ca śmier­ci” wyda­ny w dłu­giej wersji
 • 0:59:49 – Co nas cze­ka w 2024 roku?
 • 1:05:16 – Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stu Radio SK

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.