V/H/S

W dwie­ście czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas insta­lu­ją Snap­cha­ta, by obej­rzeć VHS. Nie kase­tę, lecz serial, jeden z trzy­na­stu tytu­łów dostęp­nych w ramach Snap Ori­gi­nals. Czy ta pro­duk­cja ma jaki­kol­wiek zwią­zek z trze­ma fil­mo­wy­mi anto­lo­gia­mi o tytu­le V/H/S? Co sku­si­ło nas do sean­su? Czy obsłu­ga Snap­cha­ta nas prze­ro­sła? Któ­ry z czte­rech epi­zo­dów zro­bił na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Czy będzie­my wypa­try­wać kolej­nych hor­ro­rów od Snap­cha­ta? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.