Podsumowanie roku 2023

W 609. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na

Czytaj dalej

Stephen King. Kompletny przewodnik po życiu, twórczości i inspiracjach

W 590. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK w koń­cu bio­rę na warsz­tat wyda­ną ponad mie­siąc temu książ­kę Beva Vin­cen­ta pt. „Ste­phen

Czytaj dalej

Wiadomości z Martwej Strefy – 131 – Sierpień 2023

W 581. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej