The Metroidvania Games Awards 18

Jak to powie­dzie­li po przy­pły­nię­ciu Tita­ni­ca: „Lepiej póź­no niż wca­le”. Po prze­cze­ka­niu ato­mo­wej zagła­dy w lodów­ce Sic­ka, poja­wia się pią­ty odci­nek audy­cji Alche­mia Gier 2.0. Na tapet zosta­ły wzię­te metro­idva­nie, czy­li pod­ga­tu­nek gier akcji. W tym odcin­ku Michał pró­bu­je zro­zu­mieć kształt grusz­ki, a Rafał uzu­peł­nia ramio­na czwo­ro­ką­ta, wymie­nia­jąc swo­je ulu­bio­ne gry z gatun­ku. War­to posłu­chać jeże­li szu­ka­cie dłu­gich i wyma­ga­ją­cych przy­gód. W dru­giej czę­ści omó­wi­li­śmy cere­mo­nię roz­da­nia nagród TGA 2018 oraz prze­ter­mi­no­wa­ne, z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy, new­sy i zapowiedzi.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.