King on Screen 2021 – Festiwal filmów Dollar Babies

Kwie­cień nie­spo­dzie­wa­nie obro­dził nam aż dwo­ma festi­wa­la­mi fil­mów Dol­lar Babies. Wkrót­ce roz­pocz­nie się duża impre­za Ste­phen King Rules, a w minio­ny week­end mie­li­śmy oka­zję wziąć udział w wyda­rze­niu o nie­co mniej­szej ska­li o nazwie King on Scre­en, w trak­cie któ­re­go moż­na było obej­rzeć jede­na­ście pro­duk­cji, w tym dłu­go wycze­ki­wa­ny przez eki­pę Radia SK „Kucyk”. Oczy­wi­ście nie mogli­śmy tego prze­ga­pić, a po sean­sie Man­do, Bogu­sia, Sick i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby omó­wić dla Was ten Festi­wal. Ale zanim poga­da­my o samej impre­zie, wpro­wa­dzi­my Was w tema­ty­kę zja­wi­ska jakim są Dol­lar Babies. Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę odcin­ka znaj­dzie­cie zaś poniżej:

  • 0:01:30 – Wstęp o zja­wi­sku Dol­lar Babies
  • 0:24:57 – King on Scre­en 2021 – infor­ma­cje o festi­wa­lu i krót­ka oce­na jego organizacji

Lista oma­wia­nych filmów:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.