Creepshow. Odcinek 11: The Right Snuff/Sibling Rivalry

Wyda­je się, że led­wo roz­po­czę­li­śmy przy­go­dę z dru­gim sezo­nem „Cre­ep­show”, a już prze­kro­czy­li­śmy jego pół­me­tek. Dziś Man­do, Burial z Kingowiec.pl oraz Jer­ry bio­rą na tapet odci­nek trze­ci, któ­ry oka­zał się być dość spe­cy­ficz­ną mie­szan­ką gatun­ków i pomy­słów. Ile nawią­zań do popkul­tu­ry i świa­ta hor­ro­ru zauwa­ży­li­śmy w tym epi­zo­dzie? Dla­cze­go „The Right Snuff” wyda­je się tak moc­no nie paso­wać do cało­ści seria­lu? Czy tra­fił do nas seg­ment „Sibling Rival­ry”, któ­ry prze­siąk­nię­ty jest kli­ma­tem rodem z seria­li dla nasto­lat­ków i spo­rą ilość humo­ru? Czy „Cre­ep­show” łapie zadysz­kę, czy nadal trzy­ma poziom? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.