Creepshow. Odcinek 5: Night of the Paw/Times is Tough in Musky Holler

W 331. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go ponow­nie łączą siły, aby omó­wić dla Was kolej­ny, już pią­ty odci­nek odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show”. Jak oce­nia­my oba seg­men­ty? Na ile cie­ka­wa jest waria­cja na temat opo­wia­da­nia „Mał­pia łap­ka” zaser­wo­wa­na w kli­ma­cie „Opo­wie­ści z kryp­ty”? Czy podział cza­su ante­no­we­go na dłu­gi i krót­ki seg­ment wyszedł obu histo­riom na dobre? Jak bar­dzo nie­zro­zu­mia­ła może być eks­po­zy­cja w pro­ściut­kiej opo­wie­ści o zom­bie? Jak oce­nia­my wyko­rzy­sta­nie i reali­za­cję efek­tów spe­cjal­nych? I w koń­cu: czy serial nadal trzy­ma poziom, czy może widać już pierw­sze ozna­ki zadysz­ki? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.