Świąteczne horrory cz. 46

Za tydzień Wigi­lia, a ja po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na trzecią

Czytaj dalej

Creepshow. Sezon 4. Odcinek 1: Twenty Minutes with Cassandra/Smile

Poło­wa paź­dzier­ni­ka za nami, a w Radiu SK włą­cza­my dru­gi bieg. W tym roku dro­ga do Hal­lo­we­en upły­nie nam pod

Czytaj dalej