Creepshow. Sezon 4. Odcinek 1: Twenty Minutes with Cassandra/Smile

Poło­wa paź­dzier­ni­ka za nami, a w Radiu SK włą­cza­my dru­gi bieg. W tym roku dro­ga do Hal­lo­we­en upły­nie nam pod

Czytaj dalej

Kalendarz adwentowy

W trzy­sta sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas otwie­ra­ją kolej­ne drzwicz­ki zabyt­ko­we­go, drew­nia­ne­go kalen­da­rza adwen­to­we­go ukra­dzio­ne­go w Mona­chium przez

Czytaj dalej