10 lat podcastu Radio SK

Dokład­nie mie­siąc temu pod­cast Radio SK świę­to­wał swo­je dzie­sią­te uro­dzi­ny. Tak okrą­głą rocz­ni­cę Man­do posta­no­wił uczcić nostal­gicz­ną podró­żą w prze­szłość i w tym celu popro­sił sta­łych współ­pro­wa­dzą­cych, aby podzie­li­li się swo­im spoj­rze­niem na te minio­ne dzie­sięć lat funk­cjo­no­wa­nia pod­ca­stu RSK. Bogu­sia, Sick, Jer­ry, Szy­mas i Sku­ra przy­ję­li zapro­sze­nie i – jak to zwy­kle bywa w takich sytu­acjach – wszy­scy pode­szli do tema­tu w skraj­nie róż­ny spo­sób. Zapra­sza­my dziś zatem na dłu­gi odci­nek, w któ­rym znaj­dzie­cie garść sta­ty­styk, wie­le wspo­mnień, aneg­dot i całą tonę lukru, bo aku­rat sło­dze­nie gospo­da­rzo­wi audy­cji połą­czy­ło wszystkich.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.