Strefa Mroku – Podsumowanie czwartego sezonu


Darek, Żar­łok, Rafał i Jacek pod­su­mo­wu­ją 4 sezon „Stre­fy mro­ku”. Będzie o naj­lep­szych odcin­kach seria­lu Ser­lin­ga z peł­nym uza­sad­nie­niem indy­wi­du­al­nych wer­dyk­tów. Dłu­ga dys­ku­sja wydłu­ży­ła epi­zod pod­ca­stu. Pano­wie spie­ra­ją się, soli­da­ry­zu­ją się wobec wybo­rów i dużo żar­tu­ją. Zapr­sza­my na „the best of Twi­li­ght Zone 4”! 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.