Widzę, widzę

W sie­dem­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas dys­ku­tu­je z Agniesz­ką z Car­pe Noc­tem na temat austriac­kie­go fil­mu Ich seh, ich seh (Widzę, widzę, 2014), pró­bu­jąc uza­sad­nić lub oba­lić róż­ne jego inter­pre­ta­cje. Przy oka­zji Szy­mas wczu­wa się w rolę spe­cy­ficz­ne­go dziec­ka, zaś Aga w mat­kę. Oczy­wi­ście nic dobre­go z tego nie wyniknie.
UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa 28:00 – 1:02:44
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.