Sticks

W osiem­dzie­sią­tym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu Michał, Aga i Paweł oma­wia­ją opo­wia­da­nie „Sticks” Kar­la Edwar­da Wagne­ra, któ­re sta­ło się inspi­ra­cją dla twór­ców seria­lu „True Detec­ti­ve” oraz fil­mu „The Bla­ir Witch Pro­ject”. Przy oka­zji jest też tro­chę dywa­ga­cji o tym, cze­go bra­ku­je na pol­skim ryn­ku hor­ro­ru i czy dosko­na­ły pastisz Love­cra­fta to „tyl­ko pastisz” czy genial­ny tekst.

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.