Into the Dark: Pooka!

W dwie­ście sie­dem­na­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Hubert, Michał i Szy­mon wska­ku­ją w kostiu­my masko­tek, by zre­cen­zo­wać dla Was trze­ci odci­nek pierw­sze­go sezo­nu „Into the Dark”. Czym jest tytu­ło­wa „Pooka”? Co łączy plu­szo­we­go miś­ka z kró­li­czy­mi usza­mi ze świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia? Jak moc­no nowy epi­zod róż­ni się od dwóch poprzed­nich? Czy przy pierw­szym sean­sie moż­na zro­zu­mieć, o czym tak wła­ści­wie opo­wia­da? Posłu­chaj­cie!
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.