Wiadomości z Martwej Strefy – 058 – 02. 2016

W dwie­ście dwu­dzie­stym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lute­go 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:02:31 – Wstęp


0:02:32 – 0:19:28 – Blok książkowo-komiksowy

Bez­sen­ność, Marze­nia i kosz­ma­rygale­ria prac Dar­ka Kocur­ka, Koniec war­ty (pol­ska okład­ka,bry­tyj­ska okład­ka). Komik­sy: Tales from the Dark­si­de #1, Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 6The Dark Tower: The Dra­wing of the Three: Bit­ter Madi­ci­ne #2


0:19:36 – 0:47:30 – Blok filmowy

Mrocz­na Wie­ża (Idris Elba i Mat­thew McCo­nau­ghey, Abbey Lee), Komór­ka (zdję­cia), 11.22.63 (pra­pre­mie­ra, zdję­cia pro­mo­cyj­ne, czo­łów­ka seria­lu, pla­kat, fil­mi­ki pro­mo­cyj­ne, Spo­tka­nie z eki­pą na Sun­dan­ce Film Festi­val)


0:24:55 – 0:26:18 Wstaw­ka Żar­ło­ka o 11.22.63


0:48:20 – 1:01:43 Wstaw­ka Szymasa


1:04:50 – 1:18:00 Wstaw­ka Jerry’ego


1:22:35 – 1:28:05 – Ciekawostki

Lament para­no­ika (muzy­ka z fil­mu), Jack Ket­chum Dziew­czy­na z sąsiedz­twa,


1:28:54 – 1:46:31 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka


1:46:32 – 1:49:34 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.