Wcielenie

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas zwie­dza­ją pod­zie­mia Seat­tle w poszu­ki­wa­niu fil­mu, któ­ry zachwy­cił Ste­phe­na Kin­ga. Jak bar­dzo nie­ty­po­we jest naj­now­sze dzie­ło Jame­sa Wana? Czym zachwy­ci­ła nas Mari­na Maze­pa w roli upio­ra? Dla­cze­go „Mali­gnant” koja­rzy nam się z kam­pem i byciem „over the top”? Któ­re sce­ny na dłu­go zapad­ną nam w pamięć? Na ile osta­tecz­nie pole­ca­my seans „Wcie­le­nia”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa 1:00:00

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.