Pierwsza setka solo i 480 podcastów Szymasa

Co jest gra­ne? Czy Szy­mas umie­ra? Co radzi począt­ku­ją­cym pod­ca­ste­rom? Jak brzmia­ła jego pierw­sza wstaw­ka w Wia­do­mo­ściach z Mar­twej Stre­fy? Co go stre­su­je? Dla­cze­go nie pla­nu­je zerwać z pod­ca­stin­giem? Co mówi jego lekarz rodzin­ny? Czy kie­dy­kol­wiek skoń­czy dok­to­rat? Jak wyglą­da­ło jego poże­gna­nie z sza­fą? Posłu­chaj­cie set­nej solów­ki Szy­ma­sa w Kon­glo­me­ra­cie podcastowym!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.