Morbius

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mon zosta­je zaata­ko­wa­ny przez wam­pi­ra, któ­ry wyssał z nie­go cały entu­zjazm. Na ile cie­ka­wa jest kino­wa gene­za Micha­ela Mor­biu­sa? Czy nowy film w ramach SSMU ofe­ru­je roz­ryw­kę na pozio­mie „Veno­ma”? Jaki­mi wam­pi­ra­mi są Leto i Smith? Co moż­na powie­dzieć o ekra­no­wym CGI? Czy w pod­ca­ście poja­wi się żart z dok­to­ra­tu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.