Terror Train 2

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas i Man­do wsia­da­ją do pocią­gu, w któ­rym rok wcze­śniej doszło do serii bru­tal­nych mor­derstw. Czy taki pociąg to dobre miej­sce na syl­we­stro­wo-nowo­rocz­ną impre­zę? Ile posta­ci z „Ter­ror Tra­in” (2022) poja­wi się w „Ter­ror Tra­in 2” (2022)? W jaki spo­sób tra­fią do tytu­ło­we­go pocią­gu? Na ile czuć tutaj kli­mat dobrej impre­zy? Jak oce­nia­my sta­rych i nowych boha­te­rów? Czy uda­ło nam się odgad­nąć, kto zabi­ja? Co łączy TT2 z serią „Krzyk”? Kto z nas cze­ka na „Ter­ror Bus” lub „Ter­ror Fli­ght”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.