Przestraszenia. Horror na faktach (S02)

W trzy­sta trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas cofa­ją się do począt­ku dwu­dzie­ste­go wie­ku, by przyj­rzeć się kil­ku mor­der­stwom, zjeść mię­tów­kę z arsze­ni­kiem oraz spra­wić sobie zmu­mi­fi­ko­wa­ne­go anty­chry­sta z papier mâché. Czy powrót do „Prze­stra­szeń. Hor­ro­ru na fak­tach” był przy­jem­ny? Co ofe­ru­je dru­gi sezon tego seria­lu audio od Sto­ry­tel Ori­gi­nal? Jaka jest jedy­na rzecz, któ­ra łączy Man­do i Szy­ma­sa (w tema­cie jed­ne­go z odcin­ków)? Dla­cze­go Szy­mas jako małe dziec­ko pro­wa­dził trak­tor? Cze­go ocze­ku­je­my od ewen­tu­al­ne­go trze­cie­go sezo­nu „Prze­stra­szeń”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.