Świat grozy: Martwy za życia / Cień / Gdzie jest Paula

W trzy­sta czter­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją na wyciecz­kę objaz­do­wą po duń­skich kościół­kach i indyj­skich poko­jach na wynajem,

Czytaj dalej

Świat grozy: Klątwa Sobka / W ścianach / Witajcie w Amsterdamie

W trzy­sta trzy­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Egip­tu, Nider­lan­dów i Danii, by przyj­rzeć się trzem kolejnym

Czytaj dalej

Świat grozy: Czarny mercedes / Sauna umarłych / Ada mówi

W trzy­sta trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry opusz­cza­ją swój smart dom, wsia­da­ją w czar­ne­go mer­ca i wyru­sza­ją do

Czytaj dalej

Przestraszenia. Horror na faktach (S02)

W trzy­sta trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas cofa­ją się do począt­ku dwu­dzie­ste­go wie­ku, by przyj­rzeć się kil­ku mor­der­stwom, zjeść

Czytaj dalej

Przestraszenia. Horror na faktach

W dwie­ście czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas nakła­da­ją na uszy słu­chaw­ki, odpa­la­ją w tele­fo­nach „Prze­stra­sze­nia. Hor­ror na faktach”

Czytaj dalej