Nienawidzę Baśniowa. Konali krótko i płaczliwie

No i dobi­li­śmy do fina­łu przy­gód Gert w Baśnio­wie. Tym samym Bogu­sia i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby po raz ostat­ni poroz­ma­wiać o serii „Nie­na­wi­dzę Baśnio­wa”. Czy zakoń­cze­nie speł­ni­ło ich ocze­ki­wa­nia? Czy po trzech tomach Young potra­fił nas czymś jesz­cze zasko­czyć? Na ile będzie­my tęsk­nić za wariac­ką podró­żą z Ger­tru­dą? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

  • 00:30:00 – sek­cja spoilerowa

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.