Omen Początek

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia ojciec Jer­ry­sław i Szy­mas uda­ją się do Rzy­mu, by spraw­dzić, w jakich oko­licz­no­ściach na świat przyj­dzie dziec­ko zna­ne sze­rzej jako Damien Thorn. Co naj­bar­dziej zasko­czy­ło nas w kon­tek­ście fil­mu „Omen: Począ­tek” (2024)? Jak spraw­dza się on jako pre­qu­el „Ome­na” (1976)? Czy Arka­sha Ste­ven­son potra­fi wystra­szyć widzów, a sound­track Mar­ka Korve­na wpa­da w ucho? Dla­cze­go w kon­tek­ście „The First Omen” przy­wo­ły­wa­ne bywa „Opę­ta­nie” (1981) Żuław­skie­go? Jak w kinie pre­zen­tu­je się Rzym z roku 1971? Co sądzi­my o grze aktor­skiej Nell Tiger Free oraz Bil­la Nighy’ego? Czy ten pre­qu­el ma szan­se na sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

1:06:50 Stre­fa spoilerowa

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.