Urodzinowy specjał vol. 2

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia trzech lat dzia­łal­no­ści Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go, czy­li plat­for­my, któ­ra zbie­ra wszyst­kie Wasze ulu­bio­ne meta­pod­ca­sty w jed­nym miej­scu. Macie dziś wyjąt­ko­wą oka­zję, by poznać sekret­ne fak­ty z życia naszej eki­py. Kto z redak­cji grał w zespo­le? Kto ćwi­czył kara­te? Kto wszedł na Mont Blanc? Kto ma ten­den­cję do ule­ga­nia wypad­kom w oko­li­cy Boże­go Naro­dze­nia? Kto przez sześć godzin mon­to­wał kil­ka­na­ście sekund video? Posłu­chaj­cie! I bądź­cie z nami przez kolej­ny rok!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.