Niepoczytalna

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas zosta­ją wrzu­ce­ni w kafta­nach bez­pie­czeń­stwa do izo­lat­ki, gdzie – korzy­sta­jąc z oka­zji do roz­mo­wy – oma­wia­ją naj­now­szy thril­ler Ste­ve­na Soder­ber­gha tj. „Nie­po­czy­tal­ną” („Unsa­ne”, 2018). Sie­dzi­my w stud­ni, w tle szcze­ka­ją psy, a my dys­ku­tu­je­my o kon­dy­cji pol­skiej i ame­ry­kań­skiej służ­by zdro­wia, o łódz­kim psy­chia­try­ku oraz o posta­ciach fil­mo­wych psy­cho­pa­tów czy stalkerów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...