Paper Girls 3

Czte­ry dwu­na­sto­let­nie gaze­ciar­ki – Erin, Mac, Tif­fa­ny i KJ – ponow­nie prze­no­szą się w cza­sie. Tym razem tra­fia­ją do póź­ne­go plej­sto­ce­nu, gdzie w towa­rzy­stwie podróż­nicz­ki w cza­sie oraz miej­sco­wej samot­nej mat­ki będą musia­ły sta­wić czo­ła pre­hi­sto­rycz­nej fau­nie i flo­rze oraz trzem uzbro­jo­nym tubylcom.

Jak Jer­ry oce­nia pierw­sze dwa albu­my „Paper Girls”? Co sądzi­my o zmia­nie sce­no­gra­fii ze współ­cze­snej na plej­sto­ceń­ską? Czy kolo­ry Mat­ta Wil­so­na nadal zachwy­ca­ją? Czy da się stwier­dzić, dokąd zmie­rza ta opo­wieść? A może Vau­ghan tro­chę się pogu­bił? Posłuchajcie.

Komiks „Paper Girls. Tom 3” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.