Monstressa. Przebudzenie (tom 1)

W sto osiem­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bogu­sia, Jer­ry i Szy­mas się­ga­ją po kolej­ny wyda­wa­ny w Pol­sce przez Non Stop Comics tytuł od Ima­ge Comics, tj. po „Mon­stres­sę”. Na ile wcią­gnę­ły nas losy Pół­wil­czy­cy Maiki, zamiesz­ku­ją­ce­go jej cia­ło demo­na, kota Rena i lisicz­ki Kip­py? Jak spraw­dza się ta hybry­da kil­ku róż­nych kon­wen­cji w opra­wie gra­ficz­nej będą­cej mie­szan­ką man­gi, ame­ry­kań­skie­go main­stre­amu i komik­su euro­pej­skie­go? Czy jest to bar­dziej dark fan­ta­sy, hor­ror czy może ste­am- lub arca­ne punk? Jak „Mon­stres­sa” wypa­da na tle innych tytu­łów od Non Stop Comics? Czy stra­szy, bawi, a może roz­cza­ro­wu­je? Dowie­cie się tego już za chwilę.

Nasze recen­zje pozo­sta­łych komik­sów od wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.