Wish Upon

W sto osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski i Szy­mas roz­pra­wią się z fil­mem Joh­na R. Leonet­tie­go ze sce­na­riu­szem Bar­ba­ry Mar­shall pt. „Wish Upon”. Głów­na boha­ter­ka tej pro­duk­cji, nasto­let­nia Cla­re, otrzy­mu­je chiń­ską pozy­tyw­kę, któ­ra speł­nia jej życze­nia. Oczy­wi­ście magia ma pew­ne ogra­ni­cze­nia, a ceną za speł­nia­nie życzeń jest każ­do­ra­zo­wo ludz­kie życie. Co tego typu histo­ria ma nam do zaofe­ro­wa­nia? Na ile przy­po­mi­na ona „Oszu­kać prze­zna­cze­nie”? Czy łatwo empa­ty­zo­wać z ciut nie­doj­rza­łą i nie­roz­sąd­ną nasto­lat­ką, któ­ra życzy sobie m.in., by jej tata stał się sek­sow­nym sak­so­fo­ni­stą? Cze­go Bad Wolf i Szy­mas życzy­li­by sobie na jej miej­scu? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już za chwilę.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...