Mikołajkowy maraton grozy. Nóż w nocnej ciszy (2023) i Gra w opętanie (2023)

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Jer­ry i Man­do wyru­sza­ją na spo­tka­nie z sek­tą przy­wo­łu­ją­cą demo­na, mor­der­cą w stro­ju cho­in­ko­we­go anioł­ka oraz z robo­tycz­nym Miko­ła­jem! Jak oce­nia­my tego­rocz­ny Miko­łaj­ko­wy Mara­ton Gro­zy w Mul­ti­ki­nie? Czym „Gra w opę­ta­nie” zasko­czy­ła Man­do? Czy po sean­sie „Noża w noc­nej ciszy” Jer­ry został fanem sce­na­riu­szy Micha­el Kennedy’ego? Dla­cze­go zachwy­ca­my się kostiu­mem mor­der­cy z tego fil­mu? Jak pun­ko­wo-anar­chi­stycz­na „Ścię­ta noc” wypa­da w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej? Kogo w trak­cie mara­to­nu zmo­gła cho­ro­ba? Któ­ry z wyświe­tla­nych hor­ro­rów świą­tecz­nych oce­nia­my naj­wy­żej? Czy liczy­my na wię­cej mara­to­nów z fil­ma­mi Shud­de­ra? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

8:46 „Gra w opę­ta­nie” (2023)

35:25 „Nóż w noc­nej ciszy” (2023)

1:07:32 „Ścię­ta noc” (2022)

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.