Przecast 1 – Ludzie z barek na sofie u Jerry’ego

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem Tj. w dłu­go przez nas zapo­wia­da­nym, wresz­cie zre­ali­zo­wa­nym i doce­lo­wo względ­nie regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. New­sy, cie­ka­wost­ki, sie­cio­we kon­tro­wer­sje oraz mikro­re­cen­zje tego, cze­go nie oma­wia­my w auto­no­micz­nych audy­cjach. Jeste­ście goto­wi na pierw­szy, eks­pe­ry­men­tal­ny odci­nek? Pew­nie nie =) A dziś…

 • 0:00:01 – powitanie
 • 0:05:03 – tra­ile­ry (Slan­der Man, Ludzie z barek, Życze­nie śmier­ci)
 • 0:18:53 – „Han Solo. Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie” – new­sy i kontrowersje
 • 0:28:54 – „Juman­ji” i dub­bing w filmach
 • 0:45:36 – omó­wie­nie fil­mu „Bri­ght” od Netfliksa
 • 1:07:08 – krót­ka recen­zja komik­su „Tor­pe­do 1972” od Non Stop Comics
 • 1:11:59 – Taka­shi Mii­ke i „Miecz nieśmiertelnego”
 • 1:28:05 – kil­ka zapo­wie­dzi ksią­żek Star Wars i serial o figur­kach „The Toys That Made Us”
 • 1:34:01 – Kącik Miło­śni­ków Bar­bie #1
 • 1:35:05 – dys­ku­sja o kil­ku bie­żą­cych tema­tach, któ­rych nie poda­my w spi­sie bo gar­dzi­my clickbitem
 • 2:01:04 – jesz­cze tro­chę o seria­lu „The Toys That Made Us” od Net­flik­sa i o roz­pa­ko­wy­wa­niu figurek
 • 2:05:50 – pożegnanie

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.