Martwe zło i inne zjawiska pogodowe

Sześć­dzie­sią­ty siód­my Nawie­dzo­ny Pod­cast został w cało­ści poświę­co­ny fil­mo­wej pen­ta­lo­gii Mar­twe zło (1978–2013). Jer­ry, Man­do i Szy­mas przy­bli­ża­ją w nim histo­rię serii, oce­nia­ją każ­dą jej część, przy­ta­cza­ją dzie­siąt­ki cie­ka­wo­stek, pod­li­cza­ją, ile litrów sztucz­nej krwi uży­to na pla­nie oraz zasta­na­wia­ją się nad feno­me­nem dzie­ła Raimie­go oraz popu­lar­no­ści Bru­ce­’a Campbella.

UWAGA! Cały pod­cast zawie­ra drob­ne spo­ile­ry doty­czą­ce pen­ta­lo­gii Mar­twe zło.

PODCAST Man­do o Mar­twym źle (2013)
SHORT, w któ­rym zagrał Raimi i któ­ry był inspi­ra­cją dla scen z Rąsią
SHORT, za spra­wą któ­re­go Fede Alva­rez został popro­szo­ny o reali­za­cję rema­ke­’u Mar­twe­go zła
Porów­na­nie wer­sji reży­ser­skiej i kino­wej Armii Ciem­no­ści
The Evil Dead in 60 second with clay
Claycat’s EVIL DEAD II
Bun­nies: Evil Dead II
Army of Dark­nesss – 8 bit cinema

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.