Wytches (#1–6)

Kogo byś poświę­ci­ła, by odmie­nić swo­je życie? Kogo przy­rzekł­byś zło­żyć w ofie­rze, aby ktoś speł­nił Two­je życze­nie? Te i inne pyta­nia sta­wia naj­now­szy Nawie­dzo­ny Pod­cast. W sześć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Isc i Szy­mas oma­wia­ją dla Was komiks Wytches ze sce­na­riu­szem Scot­ta Sny­de­ra i rysun­ka­mi Joc­ka, a przy oka­zji poru­sza­ją roż­ne mniej lub bar­dziej egzy­sten­cjal­ne tema­ty. Szy­mas opo­wia­da m.in. o pro­wa­dze­niu Death Note­’a i tym, co odczu­wa w cza­sie noc­nych spa­ce­rów po zie­lo­nych tere­nach zna­nych mu dobrze wsi, a Isc o sza­rych kosmi­tach zza zasłon­ki i o kro­wach, któ­re wsa­dza­ją gło­wy w pień drze­wa.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa 41:27 – 1:36:29

Wytches w Multiversum
Wytches w Atom Comics

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.