Mama i tata

W dwie­ście dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski w ocze­ki­wa­niu na „Man­dy” (2018) nad­ro­bi­li ostat­ni hor­ror z Nico­la­sem Cagem w roli głów­nym, tj. film „Mama i tata” (2017). Jak reży­ser obu „Adre­na­lin” pora­dził sobie z kon­wen­cją kome­dio­wej gro­zy? Czy Bad Wolf lubi Cage­’a? Jak oce­nia­my film o rodzi­cach, któ­rzy pod wpły­wem tajem­ni­cze­go wiru­sa pra­gną wymor­do­wać swo­je potom­stwo? Dla­cze­go sce­na ze sto­łem bilar­do­wym tak zapa­dła nam w pamięć? Czy cze­ka­my na „Man­dy”? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...