Władca Pierścieni LCG. Zestaw podstawowy

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam kar­cian­kę „Wład­ca Pier­ście­ni”, któ­ra jest grą kolek­cjo­ner­ską, nasta­wio­ną na kupo­wa­nie kolej­nych dodat­ków. Dziś jed­nak ogra­ni­czam się tyl­ko do pod­staw­ki i omó­wie­nia tego co cze­ka w niej na przy­szłych graczy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.