I ty możesz być mordercą

W trzy­sta trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas orga­ni­zu­ją kolo­nie nad jezio­rem, jed­nak nim dzie­ci dotrą na obóz, więk­szość opie­ku­nów stra­ci życie. Co wyróż­nia „I ty możesz być mor­der­cą” na tle innych sla­she­rów? Czy mię­dzy głów­ny­mi boha­te­ra­mi czuć che­mię? Na czym pole­ga obec­na tu meta­nar­ra­cja? Czy film bar­dziej stra­szy, czy bawi? W jakich oko­licz­no­ściach obej­rzy go Sku­ra? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.