Chłopaki – sezon 1

Duet Spandowski/Siciński po raz kolej­ny się­ga­ją po serial super­bo­ha­ter­ski, ale tym razem po rzecz z goła inną niż te, któ­re oma­wia­li wcze­śniej i do któ­rych mogli was przy­zwy­cza­ić. Żad­ne smut­ne net­flik­so­we Marve­le, żad­ne post­sny­de­row­skie mrocz­ne DC. „The Boys” od Pri­me poka­zu­je świat wykre­owa­ny na kar­tach komik­su przez Gar­tha Enni­sa i jak moż­na się po tym auto­rze spo­dzie­wać, jest to wizja, któ­ra odsta­je od wszyst­kie­go do cze­go przy­zwy­cza­iły nas try­ko­ty, lycry, pele­ry­ny i pan­ce­rze bojo­we. Super­bo­ha­te­ro­wie „The Boys” to ste­ro­wa­ni przez wiel­ką kor­po­ra­cję cele­bry­ci, któ­rzy z praw­dzi­wą super­bo­ha­ter­ką nie mają zbyt wie­le wspól­ne­go, a tytu­ło­we Chło­pa­ki, to ban­da kole­si, któ­rzy pró­bu­ją ich zdys­kre­dy­to­wać, poza­my­kać do wię­zie­nia, wymor­do­wać (wybierz­cie sobie wła­ści­wą opcję). Czy serial jest tak bru­tal­ny jak mówią? Czy moż­na po to się­gać nie zna­jąc pier­wo­wzo­ru? Czy Ojczy­zno­sław to dobre imię dla naj­po­tęż­niej­sze­go z Sup­ków? Prze­ko­naj­cie się jak to wszyst­ko ogar­nia­ją Chło­pa­ki z Kon­glo­me­ra­tu: Cycuś-Man­duś i Fran­cu­zik Sick.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.