Diabelska plansza Ouija / Ouija: Narodziły zła

W sto czter­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas przy­wo­łu­je ducha zagi­nio­ne­go przed tygo­dniem Man­do (lub kogoś, kto się za Man­do poda­je), by zgod­nie z zapo­wie­dzą sprzed dwóch tygo­dni zre­cen­zo­wać dwa fil­my poru­sza­ją­ce tema­ty­kę wywo­ły­wa­nia duchów i igra­nia z zaświa­ta­mi, tj. Dia­bel­ską plan­szę Ouija (2014) oraz jej pre­qu­el Ouija: Naro­dzi­ny zła (2016). Czy pierw­szy hor­ror „na pod­sta­wie gry Has­bro” napraw­dę jest tak zły, jak zwy­kło się o nim mówić? Czy Ori­gin of evil to pre­qu­el z pierw­sze­go zda­rze­nia? Czy zmia­na reży­se­ra z Whi­te­’a na Fla­na­ga­na wyszła fran­czy­zie na dobre? A może wręcz prze­ciw­nie? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pozna­cie już za chwilę…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod ory­gi­nal­nym postem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.