Zaginione miasto

Foto­mo­del wyru­sza do dżun­gli, by ura­to­wać autor­kę best­sel­le­ro­wych powie­ści przy­go­do­wych, porwa­ną przez złe­go milio­ne­ra i zmu­szo­ną do poszu­ki­wań legen­dar­ne­go skarbu.

Dla­cze­go cameo Bra­da Pit­ta skra­dło moje ser­ce? Czym bawią nas boha­te­ro­wie gra­ni przez San­drę Bul­lock i Chan­nin­ga Tatu­ma? Jak w roli legen­dar­nych kra­in pre­zen­tu­ją się domi­ni­kań­skie kra­jo­bra­zy? Za co poko­cha­łem cameo Bra­da Pit­ta? W jakich rolach poja­wią się w „Zagi­nio­nym mie­ście” (2022) Daniel Radc­lif­fe i Oscar Nunez? Na czym pole­ga pro­blem z fina­łem wąt­ku roman­tycz­ne­go? Czy wspo­mi­na­łem już o cameo Bra­da Pit­ta? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.