Bajka na końcu świata. Tomy 1–3

W trzy­sta czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas podą­ża­ją za pew­nym uro­czym pie­skiem i jego wła­ści­ciel­ką na koniec świa­ta. A że za rogiem dzień dziec­ka to przy oka­zji oma­wia­ją skie­ro­wa­ny do mło­dych czy­tel­ni­ków komiks Mar­ci­na Podol­ca „Baj­ka na koń­cu świa­ta”. Kim jest tytu­ło­wa „Baj­ka”? Jak wyglą­da posta­po dla dzie­ci? Co naj­bar­dziej roz­ba­wi­ło Szy­ma­sa? W któ­rej sce­nie Bogu­si zakrę­ci­ła się łza w oku? Czy zwie­rzę­ta w tej „baj­ce” napraw­dę mówią? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.