W piwnicy pod recenzentami

W sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, poświę­co­nym recen­zo­wa­niu w Inter­ne­cie i pla­dze blo­ga­sko­wych lau­rek, moż­na usły­szeć m.in. dla­cze­go dywer­sy­fi­ka­cja to róż­no­rod­ność dla boga­tych, dla­cze­go piw­ni­ca jest uni­wer­sal­nym narzę­dziem porów­nań oraz czy kar­pio­wi recen­zen­ci są marud­ni i nic im się nie podo­ba. A roz­ma­wia­ją (przez ponad godzi­nę!) Aga z Szymasem.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.