Przebudzenie

Ste­phen King powra­ca z nową książ­ką. Ostat­nie parę powie­ści zosta­ło przy­ję­tych przez czy­tel­ni­ków z bar­dzo mie­sza­ny­mi uczu­cia­mi. A jak wypa­da na tym tle „Prze­bu­dze­nie”? O tym roz­ma­wia­my z Micha­łem Kowa­lem w kolej­nym odcin­ku Horrorów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.