Wiadomości z Martwej Strefy – 056 – 12. 2015

W dwie­ście dzie­więt­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:01:51 – Wstęp


0:01:52 – 0:08:24 – Blok książkowy

Prze­bu­dze­nie w wer­sji kie­szon­ko­wej, Po zacho­dzie słoń­ca, Joe Hill The Fire­man (okład­ka, opis)


0:09:00 – 0:35:18 – Blok filmowy

Dal­las ’63 (dru­gi teaser, peł­ny zwia­stun)


0:26:49 – 0:32:45 Wstaw­ka Jerry’ego


0:35:36 – 0:43:00 Wstaw­ka Szymasa


0:43:01 – 0:50:20 – Ciekawostki

1408 – Seans ciszy, stycz­nio­wy Hor­ror Block


0:50:57 – 1:13:57 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka


1:14:21 – 1:19:18 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.