O co chodzi z tym czytelnictwem

W naj­now­szym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu sil­na, czte­ro­oso­bo­wa gru­pa Kar­piów roz­ma­wia o zamie­sza­niu, jakie wywo­ła­ły bada­nia czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Nagra­li­śmy pra­wie dwie godzi­ny mate­ria­łu, więc posta­no­wi­li­śmy podzie­lić pod­cast na dwa odcin­ki. W pierw­szym roz­ma­wia­my głów­nie o samym bada­niu i histe­rii zwią­za­nej z jego wyni­ka­mi, zaś za tydzień zapro­si­my Was do wysłu­cha­nia czę­ści dru­giej, o sno­bi­zmie czytelniczym.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.