Następny jesteś ty

W sto trzy­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Wilk i Kogut czy raczej Szy­mas i Jer­ry recen­zu­ją dla Was sla­sher home inva­sion Następ­ny jesteś ty (2011). Kole­dzy oce­nia­ją efekt współ­pra­cy Ada­ma Win­gar­da i Simo­na Baret­ta oraz zasta­na­wia­ją się nad współ­cze­sną recep­cją solid­ne­go kina gatun­ko­we­go, któ­re bawi się sche­ma­ta­mi, nie aspi­ru­jąc przy tym do bycia czymś wię­cej jak tyl­ko dobrą rozrywką.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.