Star Wars. Luke Skywalker – Legendy

Pod koniec 2023 roku zamiast trze­cie­go tomu man­gi „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki”, któ­ry póki co nie uka­zał się jesz­cze w ory­gi­na­le, Egmont zapro­po­no­wał nam man­go­wą adap­ta­cję czte­rech histo­rii z książ­ki Kena Liu i tak dosta­li­śmy „Star Wars. Luke Sky­wal­ker – Legen­dy”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy opo­wie­dzą Wam jak oce­nia­ją poszcze­gól­ne opo­wia­da­nia, róż­no­rod­ną opra­wę gra­ficz­ną oraz zasta­no­wią się do kogo może tra­fić tak nie­ty­po­we podej­ście do posta­ci mło­de­go Skywalkera. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.