Wstępniak

Łatwo nie było, ale w koń­cu się uda­ło… Szy­mas po kil­ku latach wal­ki z samym sobą i licz­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu nagrał (ze zła­ma­ną żuchwą) i zmon­to­wał (po zarwa­niu całej nocy na hal­lo­we­eno­wym mara­to­nie hor­ro­rów) pierw­szy odci­nek Nawie­dzo­ne­go Podcastu!
Nie prze­dłu­ża­jąc, zapra­szam do wysłu­cha­nia nawie­dzo­ne­go wstęp­nia­ka! I na kolej­ne audy­cje. Co sobo­tę na nekropolitan.blogspot.com.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.