Transmetropolitan. Tom 4

Pod koniec kwiet­nia otrzy­ma­li­śmy czwar­ty tom serii „Trans­me­tro­po­li­tan”, co może ozna­czać tyl­ko jed­no: zbli­ża­my się do wiel­kie­go fina­łu. Misia­el i Jer­ry zasie­dli ponow­nie do mikro­fo­nów, aby pody­sku­to­wać o dal­szych pery­pe­tiach Pają­ka i jego wal­ce z Pre­zy­den­tem. Czy czwar­ta odsło­na trzy­ma nadal wyso­ki poziom? Posłuchajcie!

Trans­me­tro­po­li­tan. Tom 4 kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.