Moje seriale cz. 51: Sezon 2018/2019

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

Wraz z dzi­siej­szą audy­cją otwie­ra­my dru­gą pięć­dzie­siąt­kę pod­ca­stów z tego wor­ka. Po bar­dzo krót­kiej prze­rwie do cyklu powra­ca Rafał Siciń­ski i dzi­siaj znów ser­wu­je­my wam dłu­gi dia­log.  W dzi­siej­szym pod­ca­ście omawiamy:

  • 0:01:36 – Crit­ters: A New Bin­ge, sezon 1 (webi­zo­dy)
  • 0:21:43 – Sla­sher (ogól­nie o serialu)
  • 0:37:58 – Sla­sher: Sol­sti­ce, sezon 3
  • 0:51:53 – Sla­sher (spo­ile­ro­wo o mor­der­cach z każ­de­go sezonu)

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.