Tomek i Jacek: Groźne graty

Na Dniu Dar­mo­we­go Komik­su Jer­ry nabył dru­gi tom serii Tomek i Jacek, zaty­tu­ło­wa­ny Groź­ne gra­ty. A jako że jest to dzie­ło skie­ro­wa­ne do dzie­ci, to w dzi­siej­szym odcin­ku będzie moż­na posłu­chać gościn­ne­go wystę­pu eks­per­tów. Pola i Hubert opo­wie­dzą, jak podo­ba­ła im się ta histo­ria; czy była weso­ła, czy może prze­ra­ża­ją­ca? Cze­go się nauczy­li i co gra­ficz­nie naj­bar­dziej im się podo­ba­ło? Dodat­ko­wo Jer­ry dorzu­ci trzy gro­sze o gene­zie komik­su i oce­ni, jak całość wypa­da z jego per­spek­ty­wy. Zapraszamy!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.