Martwe zło

W dzi­siej­szym odcin­ku przy­go­to­wa­łem, krót­ką recen­zję fil­mu, będą­ce­go naj­now­szą odsło­ną serii, o któ­rej mógł­bym mówić znacz­nie dłu­żej. Dzi­siej­sza opi­nia nagra­na pod wpły­wem emo­cji, na gorą­co po sean­sie, któ­ry wywarł na mnie bar­dzo duże wrażenie.08

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.