Star Wars. Wielka Republika. Na skraju równowagi. Tom 1

Po man­dze „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki” Egmont zaser­wo­wał nam kolej­ny tytuł z tego wor­ka, czy­li „Na skra­ju rów­no­wa­gi”, wyda­ne w ramach pro­jek­tu Wiel­ka Repu­bli­ka. Zna­cie naszą sym­pa­tię do The High Repu­blic, domy­śla­cie się zatem, że nie mogli­śmy sobie odmó­wić spraw­dze­nia jak wypa­da ten pro­jekt wła­śnie w man­go­wej wer­sji. Man­go­wej, ale jed­nak jak na to medium dość nie­ty­po­wej. Jak bar­dzo? I czy jeste­śmy z lek­tu­ry rów­nie zado­wo­le­ni co w przy­pad­ku „Trzech wyzwań księż­nicz­ki”? O tym opo­wie­dzą dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry. Posłuchajcie! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.